fbpx

Kontaktirajte nas: +385 1 4101403

FAQ

Unutrašnjost kamina obložena je vermikulitom. Njegova uloga je identična kao i šamotu, samo što je puno lakši, a time i jeftiniji.

Dijelovi ložišta stradavaju dugotrajnim zahtjevom grijaćeg tijela za predavanjem daleko više temperature od propisane od strane proizvođača, tj. prekomjernim loženjem kako bi se zagrijao veći prostor od očekivanog pomoću grijaćeg tijela.

Ukoliko dođe do pucanja Vermikulita, peć je i dalje funkcionalna te ga se ne mora odmah mijenjati. Potpuno je normalno da uslijed visokih temperatura, ili nepažnje prilikom umetanja drva, dođe do djelomičnih napuknuća. Vermikulit je potrebno promijeniti tek kada u potpunosti otpadne, odnosno kada vatra dođe u izravni kontakt s metalnim oplošjem ložišta.

Ako se loži preporučenom kvalitetom goriva, te ako je dimnjak u funkciji, tada je i sagorijevanje kvalitetno, a staklo se neće začađiti. Ako je intervencija ipak potrebna, staklo je potrebno održavati uobičajenim sredstvima za čišćenje stakla.

 • proizvod je neispravno spojen na dimnjak
 • dimnjak je neispravan, ili ima nedovoljno zraka
 • nepovoljni vremenski uvjeti
 • nedovoljan dotok svježeg zraka u prostoriju

Proizvod spojen u dimnjak prema tehničkoj uputi proizvođača.

 • dimnjak izgrađen od nekvalitetnih materijala (salonit ili limene cijevi),
 • nedovoljno visok dimnjak,
 • dimnjak neodgovarajućeg promjera,
 • dimnjak u nepovoljnom položaju – zaklonjen visokim zgradama, drvećem ili drugim preprekama koje ometaju cirkulaciju zraka oko vrha dimnjaka,
 • dimnjak izveden ispod sljemena krova,
 • nekvalitetno ožbukan dimnjak – kroz spojne fuge dobiva zrak koji mu presijeca tokove dimnih plinova,
 • dimnjak sa neugrađenim ili nekvalitetno ugrađenim vratima za čišćenje,
 • neredovito čišćen dimnjak – nakupljena čađa i smola smanjuju presjek i otežavaju protok dimnih plinova.
 • Rezervni dijelovi se mogu kupiti kod proizvođača peći, tj. tvrtke Thermia d.o.o. Sve dodatne informacije oko rezervnih dijelova i njihove kupovine, možete dobiti na broj telefona 031/634-133.